Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xok3CZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Greyfinders

engaging employer brand values

Greyfinders focuses on HR services that assists clients not simply searching''best fit talent''but more strategically "engaging employer brand values" through our selection process.

 • hZWXm5xok3CZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmtobJ1wsbA.

Top Headhunt - Greyfinders Big Jobs

 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  Greyfinders - Competitive USD
  Kiểm tra các số liệu phát sinh của các kế toán viên;Kiểm tra kết quả báo cáo của các kế toán viên hàng tháng;Lập các bút toán tổng hợp không thuộc các...
  Ho Chi Minh
 • Senior Industrial Engineer

  Greyfinders - Competitive USD
  Job Summary: Industrial Engineer III will be responsible for planning, designing, implementing and managing; integrated, production and service...
  Ha Noi
 • IE Engineer

  Greyfinders - Competitive USD
  Plans studies to determine the most efficient sequence of operations and workflow, and recommends methods for maximum utilization of production...
  Ho Chi Minh
 • Line Manager

  Greyfinders - Competitive USD
  ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES: Evaluates data and audit processes to support the success of the plant.  Sets expectations and guides the...
  Ho Chi Minh
 • Business Area Manager - Laboratory

  Greyfinders - Competitive USD
  Key Responsibilities: Planning and Organization: Plan and manage the division according to agreed country development strategies. Manage the...
  Ho Chi Minh
 • Phó Tổng Giám đốc điều hành

  Greyfinders - Competitive USD
  Điều hành công ty với lĩnh vực: kinh doanh vận tải hành khách, dịch vụ du lịch, sửa chữa bảo trì xe, bán vé máy bay…Điều hành và chịu trách nhiệm cho...
  Ho Chi Minh
 • Trợ lý Tổng Giám Đốc

  Greyfinders - Competitive USD
  Giúp TGĐ duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty mẹ và các công ty thành...
  Ho Chi Minh
 • Quality Control - Bac Giang - Fluent in Chinese

  Greyfinders - Up to: $500 USD
  Responsibilities: Be familiar with production inspection, perform visual checking and function test confirming with correct inspection record....
  Bac Giang
 • NPI Engineer - Bac Giang - Fluent in Chinese

  Greyfinders - $700 USD
  Responsibilities: To lead the trial production of new products, including: trial production preparation at the factory, follow-up of the trial...
  Bac Giang
 • Manufacturing Excellence Leader

  Greyfinders - $5,000 USD
  Manufacturing Excellence & Engineering Strategy and Project Portfolio Management: With Manufacturing & Supply Chain leaders develop robust...
  Ho Chi Minh
hZWXm5xok3CZlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...