Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhnmXGdlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Greyfinders

engaging employer brand values

Greyfinders focuses on HR services that assists clients not simply searching''best fit talent''but more strategically "engaging employer brand values" through our selection process.

 • hZWXmJhnmXGdlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmtobJ1wsbA.

Latest big jobs at Greyfinders

 • Quality Management Manager- Pharma Urgent

  Greyfinders - $2,500 USD
  Triển khai việc xây dựng toàn bộ quy trình cho tất cả phòng banĐào tạo kiến thức ISO/GDP/GSP cho nhân viên liên quanQuản lý toàn bộ chất...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

  Greyfinders - Competitive USD
  Công ty chuyên sản xuất các loại sợi từ nhựa tổng hợp cung cấp cho ngành nông nghiệp Đánh giá tổng thể năng lực sản xuất của hệ thống máy móc hàng...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  Greyfinders - Competitive USD
  Hoạch định các chiến lược điều hành và phát triển công ty qua các giai đoạn khác nhauXây dựng kế hoạch, đưa ra các chỉ tiêu, điều hành, giám sát để...
  Ho Chi Minh
 • GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

  Greyfinders - Competitive USD
  Công ty chuyên sản xuất các loại sợi từ nhựa tổng hợp cung cấp cho ngành nông nghiệp Quản lý hoạt động của các bộ phận trong nhà máyXây dựng kế...
  Ho Chi Minh
 • Sales Development Executive

  Greyfinders - Competitive USD
  Take care of existing Outlets, track their orders and sales by week, by monthAssist Outlets in implementing monthly sales events /...
  Ha Noi
 • MA - KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Greyfinders - $1,000 USD
  Cung cấp thông tin, tổ chức phân tích thông tin, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính...
  Ho Chi Minh
More big jobs at Greyfinders

Greyfinders Headhunters

Why Greyfinders?

Executive Search

By focusing on our core industries, we ensure to deliver most qualified candidates in possible  fastest timeline. Greyfinders Headhunters with industry knowledge and strong relationships, we are confident to bring you the results-driven focus as well as enhance your brand value in our selection process.

Responsive and decisive, we provide clients with the highest level of service towards to targets.


HR Outsourcing & Payroll

To reduce costs and streamline business processes for better productivity, we will assist you in recruitment & setting up payroll process for your outsourced employees. We offer flexible service packages matching with your requirement.
Engaging Employer Brand Value Campaigns

We offer wide range of services to help you organizing internal staffing events ( year- end party, team-building, brand coaching...) with integration of your brand values. With our experts in branding industry, we are confident to bring the best service to your company.

 

We make ourselves differentiated from others by focusing on:

1.  Engineering & Manufacturing

2.  Consumer Goods

3.  Finance & Banking

4.  Pharmaceutical industry

Greyfinders - Recent Updates

hZWXmJhnmXGdlJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZOnw9HQvafTz9bFntqQxc_OtcnWoKjPpdWk31hr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9haGqFmZmmnqmc1pyb13ymxZydnsmHn9SempyI1JHTmtHWhJ7FoGNv4aSgY5dwUtqZ1pydrMWWqZyYW3Chc2WbYGNomnFtYmZsY5VjZpVlctdyZWGch8XW2MzR2MOR1qLIhZ3MnplnZZhpnWudZmGfaJdlaGmbcLGw
Lazy Load...