Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Greyfinders

engaging employer brand values

Greyfinders focuses on HR services that assists clients not simply searching''best fit talent''but more strategically "engaging employer brand values" through our selection process.

 • hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmtobJ1wsbA.

Culture Tour

Life at Greyfinders

 • Các thành viên trong công ty Greyfinders
 • Những khoảnh khắc ngày thường năng động của Greyfinders

 • Các thành viên trong công ty Greyfinders

  Các thành viên trong công ty Greyfinders

  Dàn staff xinh đẹp cùng với anh chàng đẹp trai nhất công ty!

 • Ở Greyfinders, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là gia đình!

Greyfinders 's Activities

 • Triển lãm và bán tranh gây quỹ giúp bệnh nhi Bệnh Viện Nhi Đồng 2

  Triển lãm và bán tranh gây quỹ giúp bệnh nhi Bệnh Viện Nhi Đồng 2

  Đây là một bức tranh được chính tay chị Phó Giám Đốc Công ty Greyfinders vẽ nhằm tham gia triển lãm bán tranh gây quỹ cho các... View more
   hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cl5xmknTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOebGGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGdgkpaZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Chương trinh Tết thiếu nhi 1/6 cho 3.500 trẻ em nghèo tại Buôn Hằng _ Krong Pak _ Daklak.

  Chương trinh Tết thiếu nhi 1/6 cho 3.500 trẻ em nghèo tại Buôn Hằng _ Krong Pak _ Daklak.

  Ngoài những chuyến du lịch, dã ngoại không thể thiếu, Greyfinders còn có những chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ và hỗ trợ những... View more
   hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cl5xmkXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOebGChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGdgkpaZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..

Pages

hZWZl5xplGmZl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...